The mass of an electron is 9.11×10-31 kg. If its K.E. is 3.0×10-25 J, calculate its wavelength.Q.21:- The mass of an electron is 9.11×10-31 kg. If its K.E. is 3.0×10-25 J, calculate its wavelength.

 

 

Answer:-

K.E. = 1/2 mv2∴ v = √2 K.E./m

= 812 ms-1

By de Broglie equation, λ = h/mv = 6.626×10-34 Js/(9.11×10-31 kg) (812 ms-1) = 8.967×10-7 m